Tekmovanja, ki jih organizira KAŠ

KAŠ poleg organizacije in izvedbe treningov namenja veliko pozornosti tudi drugim športnim dogodkom, povezanim z atletiko. Eden izmed večjih projektov je KAŠ-eva Atletska olimpijada, katere glavni organizator in idejni vodja je Anton Noner, nekdanji atlet in KAŠ-ev soustanovitelj. Atletske olimpijade, ki je eden izmed največjih športnih dogodkov v občin, se vsako leto udeleži preko 1000 mladih atletov iz treh Konjiških osnovnih šol, osnovnošolci pa tekmujejo v različnih tekaških disciplinah, v skoku v višino in v metanju worteksa.